Acceptatie

IMG_8666De zwaarte van het lopen,
loslaten…
Donker wordt licht.
Voetstappen gezet,
met het oog op de horizon gericht,
verrijst in het centrum
nieuw leven.