De site is persoonlijk, laat zien wat jouw gedachten zijn en van waaruit je werkt.
Ook je veel-zij-digheid komt goed naar voren. En je werkt dus ook op bestelling.
Ik denk dat het al met al een mooi visitekaartje is geworden.

Bernard en Ineke