Heel bijzonder om inderdaad te ervaren hoe aarde en hemel in jouw schilderijen
harmonieus met elkaar verbonden zijn !
Dankjewel en van ganser harte nog veel verrassende inspiratie gewenst!

Elly Wintjes